گیم های سالنی

گیم های سالنی ، سالن سرپوشیده هر شهربازی یکی از پردرآمد ترین بخش هر آن میباشد . علاوه بر جذابیت این سری از گیم ها ، در فصل زمستان که مجموعه های روباز تعطیل میگردند ، این گیم های کوچک و بزرگ هستند که درآمد زائی نموده و شش ماه دوم سال میتوانند یک مجموعه را احیا نمایند . بنابراین طبق اصول عقلانی هر شهربازی برای پایدار بودن خود نیاز به یک شهربازی سرپوشیده دارد . گیم های سالنی بر سه بخش گیم های معمولی ، گیم های ویدئوئی ، گیم های واقعیت مجازی VR تقسیم میشوند .
ترکیب مناسب این گیم ها بر اساس بازه های سنی مشتریان باعث درآمدزائی فوق العاده یک شهربازی میگردد .
توصیه ما برای هر مجموعه تفریحی ایجاد و تاسیس سالن سرپوشیده میباشد .

اتاق پول شهربازی
21
تیر

اتاق پول شهربازی

اتاق پول شهربازی یک گیم پردرآمد برای شهربازی ها . قابل اتصال به اتوماسیون به نحوی که تا کارت نزنند بازی نمیدهد .

بیشتر ...
    • 1
    • 2