گیم واقعیت مجازی VR

گیم واقعیت مجازی VR امروزه در سراسر دنیا در حال گسترش بوده و تمام شهربازی های پیشرفته در جهان در حال تجهیز به این گونه از بازی ها میباشند .
اگر در نمایشگاه های چین و اقصی نقاط جهان شرکت کنید این واقعیت را از نزدیک مشاهده میکنید . گیم های ویدئوئی دیگر نمیتوانند مشتریان را ارضای روحی نمایند . چرا که همه جا دیده میشوند و سالهای زیادی میگدرد که گیم هایس معمولی در مقابل دید همگان میباشد .
شهربازی موفق خواهد بود که از تکنولوژی های به روز دنیا استفاده کرده و خود را مجهز به دستگاه های باکیفیت نماید .
با این نوع بازی ها دیگر یک بازی برای مشتری تکراری نبوده و هر بار تجربه ای جدید و متفاوت را خواهد دید .