ایرهاکی گیم VR گیم شهربازی
ایرهاکی گیم VR گیم شهربازی
ایرهاکی گیم VR گیم شهربازی

ایرهاکی SAM ایرانی

ساخت شرکت فنی و مهندسی قائم الکترونیک

دقیقا مشابه ایرهاکی SAM اسپانیا .

های کپی و کیفیت ساخت بسیار بالا .

امکان تعریف برنده بازی بر اساس تایم یا تعداد گل .