فریزبی کودک

ظرفیت از 6 نفر تا 8 نفر

دارای تائیدیه استاندارد و ثبت در سامانه .
ظرفیت بنا به درخواست مشتری .
دیزاین زیبا و رقص نور منحصر به فرد .

کلمات کلیدی : فریزبی-شهربازی-دستگاه شهربازی