جدول قیمت 4 ستونه

Basic

$ 5 p/annual

 • Conceptual Overview
 • Styling Layout
 • Color Pallete & Paint Chart
 • Budget Planning
 • 1 Hour Consultation
Sign Up Now

Starter

$ 99 p/annual

 • Conceptual Overview
 • Styling Layout
 • Color Pallete & Paint Chart
 • Budget Planning
 • 1 Day Consultation
Sign Up Now
Recommend

Intermediate

$ 299 p/annual

 • Conceptual Overview
 • Styling Layout
 • Color Pallete & Paint Chart
 • Budget Planning
 • 3 Days Consultation
Sign Up Now

Advanced

$ 499 p/annual

 • Conceptual Overview
 • Styling Layout
 • Color Pallete & Paint Chart
 • Budget Planning
 • 2 Weeks Consultation
Sign Up Now
شرکت فنی و مهندسی قائم الکترونیک ما دوست داریم اعلانات را به شما نمایش دهیم
رد
اجازه دادن به اعلان‌ها