02
مرداد

مشایخی

از زحمات شما سپاسگذارم . خیلی از دستگاه های ما دارای ایراد بود اما با زحمات شما مشکلات برطرف گردید